Tidsväxlare är en utmärkt hjälpare för tidskontroll av belysning och fläktar i badrum, toaletter och trappor.

Omkopplaren under CS3-4M är i neutralledningar och har åtta omkopplingsfunktioner.

TEKNISKA PARAMETRAR:
Strömförsörjning: 230 V / 50 Hz
Motståndsbelastning: 15 - 200 W
Induktiv belastning: 15-100 VA
Inte lämplig för lysdioder
Byta element: triac
Justerbar tid: 1 s - 20 timmar.
Antal decennier: 4
Driftstemperatur: 0 ° C till 35 ° C

CS3-4M funktioner:
är ett multifunktionellt tidsrelä för styrning av resistiva (glödlampor) och induktiva belastningar (fläktar) med möjlighet att monteras under en brytare och i en ledning utan en neutral ledare.

Åtta funktioner CS3-4M:
- avbruten tidsfördröjning
- Försenad avstängning (liknande CS3-1)
- Flertidsrelä med blockering
- Tidrelä utan att blockera kapacitet
- impulsreläer (multipunktkontroll)
- Fördröjd växling
- Fördröjd koppling till och från
- blinker

Den stora fördelen är linjär tidsinställning (ungefär med hjälp av en brytare, fin trimmer), ledningar utan nolltråd och inställning av de 8 följande funktionerna.

Förklaring av CS3-4M-funktioner:

1. Intermittent tidsrelä
Last- och tidsomkoppling sker när knappen trycks ned. Om du trycker på knappen igen under timing kan du stänga av belastningen.

2. Fördröjd avstängning (liknande CS3-1)
Lasten slås på när knappen släpps, och efter timing är belastningen avstängd.

3. Multi-time relä med blockering
Antalet tryckknappar (max 5x) multiplicerar inställd tid. Vid sjätte återställs tiden. Om knappen trycks in i ca 3 sekunder under tidpunkten, kommer belastningen att stängas av.

4. Icke-avbryta timer
Last- och tidsomkoppling sker när knappen trycks ned. Efter tidpunkten stängs belastningen av.

5. Impulsreläer (flerpositionsstyrning)
Genom att trycka på knappen växlas lasten på och nästa knapp trycks för att stänga av lasten. Knappens längd är inte viktig.

6. Fördröjd växling
Om du trycker på timern fördröjer inställd tid (fördröjning), då belastningen slås på tills knappen är avstängd.

7. Fördröjd avstängning och avstängning
När knappen trycks in fördröjs fördröjningstiden, följt av lastbytet. Efter avlastningen stängs belastningen med samma fördröjning.

8. Blinker
I permanentkoppling knapp laddar byta vid bestämda tidsintervall av 1: 1

Tillbehör

Timer

Används under strömbrytarens apparat. Lämplig för inställning av automatisk avstängning av fläkt eller släckning av ljus. Inställningsintervall 1 s - 20 timmar.

Pris 27,10 USD
Cookies Information
By clicking on I Agree to All, functional, performance, analytical and marketing cookies will be stored - we can enable you to use the website comfortably, measure the functionality of our website and target you with advertising. You can easily adjust your preferences by clicking on Cookie Settings.
Cookie Settings
Cookie Settings
We use cookies
We use cookies to analyze information about our visitors, to improve our website, to display personalized content and to provide you with a great web experience. By using this website, you agree to this use.